Jsme zájmovým sdružením osob prosazujících cesty spravedlivé transformace

Doughnut Czechia je multidisciplinární skupina expertů i aktivních nadšenců, která usiluje o to, aby Češi a Češky žili*y v ekologicky bezpečné a sociálně spravedlivé společnosti. Právě proto chceme dostávat principy Doughnut Economics do praxe.

Čemu se Doughnut Czechia věnuje?

Setkáváme se

Pravidelně se scházíme na online setkáních, abychom si nasdíleli naše zkušenosti a znalosti týkající se Doughnut Economics.

Vzděláváme

Školíme malé a střední firmy pomocí bezplatné aktivity Kompas udržitelného podnikání, kterou jsme vytvořili na podkladu Doughnut modelu.

Lokalizujeme

Popularizujeme koncept Doughnut economics v České republice například tím, že jsme vytvořili jeho lokalizovanou českou podobu.

Jaký je původ komunity Doughnut Czechia? Základy vznikají už v roce 2012

2012 – Kate Raworth poprvé zmiňuje koncept Doughnut Economy

2017 – Kate Raworth vydává knihu Doughnut Economics: seven ways to think like a 21st century economist

Září 2021 – Vychází Česká verze Ekonomie koblihy. Předmluvu k českému vydání napsala Danuše Nerudová.

Říjen 2021Marek Mencl iniciuje první veřejné setkání v souvislosti s globálním Doughnut modelem. Cílem je vytvořit lokalizovný model, který bude reflektovat potřeby České republiky.

Prosinec 2021 – Probíhá první setkání české komunity se zájmem o Doughnut Economics. Výsledkem setkání je vznik dvou pracovních skupin, jejichž záměrem je v následujících měsících vytvořit:

  1. Adaptaci Doughnut modelu do českého kontextu

  2. Návrh workshopové aktivity, která pomůže organizacím s koblihou pracovat

2022 – V průběhu roku se celkem uskutečnilo 6 dobrovolnických setkání. Do práce se celkem zapojilo přes 20 odborníků a odbornic na společenské, přírodní a ekonomické vědy.

Listopad 2022 – Probíhá představení výsledků společné práce:

1/ Doughnut pro Česko – lokalizovaný model globálního modelu

2/ Kompas udržitelného podnikání – vzdělávací workshop pro organizace

2.3. 2023 proběhlo první komunitní setkání Doughnut Czechia na podporu rozvoje aktivit jednotlivých členů. Od té doby setkání probíhá pravidelně v sedmitýdenních cyklech. Celkem se jich zúčastnilo přes 60 lidí.

Březen 2023 – Česká komunita se stává součástí mezinárodní sítě Doughnut Economy Action Lab.

2023 – V rámci mezinárodního Donut Day jsme uspořádali pro 70 lidí minikonferenci 3 TVÁŘE SPRAVEDLIVÉ TRANZICE

Projektový tým Doghnut Czechia

Michal Klaška

Designer služeb a produktů a zakladatel spolku Rospuk. Věnuje se regionálnímu rozvoji kultury a environmentálních témat.

Jarmila Bíšková

Projektová manažerka a výzkumnice. Dlouhodobě se věnuje vedení týmů a tvorbě strategií ve vědě a kultuře.

Matěj Malecha

Designer služeb a facilitátor se zaměřením na strategický rozvoj organizací. Aktivita Kompasu udržitelného podnikání vznikla ve skupině pod jeho vedením.

Marek Mencl

Jedním ze zakladatelů designového studia Pábení zaměřeného na inovace služeb a organizací z byznysového i veřejného sektoru. Vedle role lídra designového studia se věnuje strategickému plánování a facilitaci. 

Jakub Opršal

Projektový pracovník na Středisku ekologické výchovy SEVER. Věnuje se především oblasti vzdělávání i životního prostředí. Administruje a tvoří obsah webu www.ucimoklimatu.cz.

Lukáš Jan Němec

Designer služeb a vizuální designer s ambicí hledat principy zodpovědného fungování uvnitř organizací.