Kompas udržitelného podnikání

Navrhli jsme aktivitu, která vede týmy ke sdílené představě o udržitelném fungování firmy

Kompas udržitelného podnikání je volně dostupná vzdělávací aktivita, která učí týmy prakticky přemýšlet o udržitelných inovacích v kontextu jedné organizace.

Firmy jsou klíčovou jednotkou dlouhodobě prosperující ekonomiky a společnosti

Odpovědným nastavením svého vnitřního fungování mohou firmy přímo pomáhat k systémové tranzici směrem k udržitelnosti. Pro využití tohoto potenciálu je nicméně třeba, aby lidé, kteří v českých firmách pracují a kteří je řídí, přijali rozsah a komplexitu potřebných změn. Vzdělávání v této oblasti zaměřené na komerční sektor je však zatím poměrně opomíjeným tématem o čemž svědčí i výsledky studie poradenské společnosti EY z roku 2023.

Většina českých organizací má v současné chvíli tendenci dělat v oblasti udržitelnosti jen nezbytné minimum dané platnou legislativou:

  • Společnosti v Česku snížily emise skleníkových plynů v průměru o 19 % oproti výchozímu stavu.

  • U Globálních společností došlo k téměř dvojnásobnému snížení v průměru o 28 %.

Liší se také motivace:

  • České firmy jsou ze 69 % motivované legislativně.

  • Globální společnosti ke snižování emisí motivuje legislativa ve 47 % případů.

Aktivizace firem pomocí volně dostupného workshopu

Kompas udržitelného podnikání je vzdělávací aktivita, která je volně dostupná a zaměřuje se na praktické uvažování o udržitelných inovacích v rámci jedné organizace. Tato aktivita ukazuje souvislost mezi fungováním firmy a globálními výzvami, jako je změna klimatu, ztráta biodiverzity a sociální a genderová nerovnost ve společnosti.

Aktivita trvá přibližně 2 hodiny

Nevyžaduje předchozí přípravu ani robustní data

Je možné ji realizovat online nebo prostřednictvím osobního setkání s 3–8 účastníky.

Skupinové vzdělávání s praktickými výstupy

Účastnictvo je aktivně vtahováno do interaktivního procesu, který drží jeho pozornost. Diskuze a sdílení představ o udržitelnosti a odpovědném podnikání pomáhají vytvářet společnou představu o těchto tématech.

Tým si postupně odpoví na 21 otázek:

  • Každá otázka se zaměřuje na jednu konkrétní oblast fungování firmy.

  • Účastníci*ce odpovídají výběrem jedné z 5 nabízených možností. Cílem je dosáhnout shody na odpovědi, která nejlépe popisuje aktuální situaci dané firmy.

  • Všechny otázky a odpovědi jsou formulovány tak, aby účastníci*ce nemuseli*y předem připravovat a mohli*y se spoléhat na své běžné povědomí o fungování firmy, případně na podporu facilitátora.

  • Každá otázka je vždy doplněna vysvětlením negativních dopadů, které může chování firmy mít na společnost a/nebo životní prostředí.

Ukázky otázek:

Kompasem můžete provázet i vy, aktivita je volně dostupná

Pokud máte zájem facilitovat workshop ve svém týmu nebo s klienty, ozvěte se nám. Ukážeme vám jak s aktivitou pracovat a poskytneme veškeré podklady.

Kompasem vás rádi provedeme

Sdružujeme zaškolené facilitátory*ky, kteří mají s realizací workshopu zkušenosti a rádi vás jím provedou – online i osobně.

Facilitátoři*rky mají právo říct si o finanční odměnu za facilitaci až do výše 15 000 Kč bez DPH. Konkrétní částku vždy určuje facilitátor*ka.

Pokud sháníte facilitátora*ku Kompasu udržitelného podnikání, ozvěte se prosím na mail marek@pabeni.cz.

Doughnut Economics do praxe díky tvůrčí komunitě

Aktivita Kompasu udržitelného podnikání je silně inspirována konceptem Doughnut Economics. Pokud máte zájem hledat cesty, jak tento model aplikovat v praxi, připojte se na setkání komunity Doughnut Czechia, která je také zaštítěna platformou Doughnut Economics Action Lab.