Ekonomie koblihy (Doughnut Economics)

Ekonomie koblihy jako funkční opora pro spravedlivou tranzici společnosti

Doughnut Economics je koncept vyvinutý oceňovanou britskou ekonomkou Kate Raworth. Nastiňuje vizi přetvoření ekonomického systému způsobem, který umožňuje důstojný život lidí bez překračování planetárních limitů.

Propojováním sociálních a ekologických výzev se tento model stává vhodnou oporou pro spravedlivou tranzici, narozdíl od alrernativ typu cirkulární ekonomika nebo zelený růst, kde sociální dimenze chybí.