Kompas udržitelného podnikání

Doveďte tým ke sdílené představě o udržitelném fungování firmy

Navrhli jsme Kompas udržitelného podnikání, volně dostupnou vzdělávací aktivitu, která učí týmy prakticky přemýšlet o udržitelných inovacích v kontextu jedné organizace.

Kompas pomáhá rychle proniknout do tématu odpovědného podnikání a udržitelnosti

 • Ukazuje, jak fungování jedné firmy souvisí například se změnou klimatu, ztrátou biodiverzity či sociální a genderovou nerovností ve společnosti

 • Pomáhá identifikovat oblasti, ve kterých má činnost firmy potenciálně negativní dopady

 • Přináší konkrétní náměty, jak udržitelné principy aplikovat na úrovni jedné firmy

Kompas je volně k dispozici všem, kteří chtějí ve firmách rozhýbat diskuzi o udržitelnosti a odpovědném podnikání

Vhodný je pro manažery*ky udržitelnosti, specialisty*ky rozvoje a vzdělávání, ale také pro designéry*ky a konzultanty*ky.

Celá aktivita je volně dostupná. Stačí projít bezplatným zaškolením.

Online zaškolení probíhá každých 6 týdnů a trvá 45 minut.

Získáte podrobný návod, jak aktivitu vést. (Vhodné i pro méně sběhlé v oblasti udržitelnosti.)

nebo

Co obnáší role facilitátora*ky?

Jaké vyžaduje vědomosti?

Facilitace nevyžaduje žádné konkrétní vědomosti, ale jakákoli předchozí znalost témat spojených s klimatickou změnou, úbytkem biodiverzity a nerovnostmi ve společnosti je určitě výhodou.

Co patří mezi hlavní úkoly facilitátora*ky?

Mezi hlavní úkoly facilitátorů*ek patří:

 • Pozvat na workshop lidi, kteří mají dostatečné znalosti o fungování firmy v různých oblastech – nákup, prodej, HR, správa majetku, finance...

 • Nastudovat instrukce a připravit podklady

 • Moderovat diskuzi během workshopu a průběžně zaznamenávat otázky a náměty, které zazní

 • Pomoct účastníkům*icím zhodnotit výsledek workshopu a zformulovat další kroky

 • Nasdílet s námi zpětnou vazbu na průběh setkání a anonymizovanou výslednou vizualizaci

Jaké podklady dostanete?

Všechny podklady mají podobu PDF dokumentů:

 • Instrukce pro facilitátory*ky (~ 30 stran, A4)

 • Canvas s vizualizací (1 list, ideálně A3)

 • Tabulky pro zaznamenávání skóre (2 listy, A4 )

 • Škála pro skupinovou diskuzi (1 list, A4)

 • Prezentace s otázkami

Pro osobní formu workshopu doporučujeme vytisknout vše kromě prezentace s otázkami.

Nechte se provézt Kompasem v některém z krajských inovačních center

V rámci Czech Doughnut Tour 2024 pořádáme Kompas udržitelného podnikání ve spolupráci s několika krajskými inovačními centry. Projít Kompasem tak mohou jak zástupci*kyně firem, tak i zájemci*kyně o facilitování, kteří*ré chtějí workshop nejdříve zažít z pozice účastnictva.

Kompas soustředí klíčové principy udržitelného podnikání do 2 hodin aktivního učení

V průběhu workshopu mají účastníci*ce za úkol odpovědět na 21 otázek ohledně fungování firmy.

 • Každá otázka se týká jedné konkrétní oblasti fungování firmy.

 • Účastníci*ce odpovídají výběrem jedné z 5 nabízených možností. Smyslem je shodnout se nad odpovědí, která nejlépe popisuje aktuální situaci dané firmy.

 • Všechny nabízené otázky a odpovědi jsou formulovány tak, aby se účastníci*ce nemuseli*y na workshop nijak připravovat a vystačili*y si s běžným povědomím o fungování své firmy.

 • Každá otázka je vždy doplněna o vysvětlení toho, jaký negativní dopad může mít chování firmy na společnost a/nebo životní prostředí.

Účastníci*ce za odpovědi získávají body, na základě kterých pak vzniká vizualizace. Ta konkretizuje, v jakých oblastech činnost firmy přispívá, nebo naopak brání tomu, aby Češi a Češky žili*y v ekologicky bezpečné a sociálně spravedlivé společnosti.

Skupinové vzdělávání, které přináší praktické výstupy

 • Interaktivní forma Kompasu pomáhá s udržením pozornosti účastníků*ic.

 • Důraz na reálnou situaci firmy přispívá k rychlému osvojení nových informací.

 • Společná diskuze vytváří sdílenou představu o tom, co znamená udržitelnost a odpovědné podnikání.

 • Obsah setkání ukazuje konkrétní opatření a diskuze často přináší náměty na konkrétní iniciativy podporující udržitelné fungování firmy.

Kompasem vás rádi provedeme

Sdružujeme zaškolené facilitátory*ky, kteří mají s realizací workshopu zkušenosti a rádi vás jím provedou – online i osobně.

Pokud sháníte facilitátora*ku Kompasu udržitelného podnikání, ozvěte se prosím Markovi.

Marek Mencl
+ 420 774 444 012
marek@pabeni.cz

Časté dotazy

Pro jaké firmy je Kompas udržitelného podnikání vhodný?

Workshop je užitečný pro většinu komerčních firem v sektorech výroby, prodeje a služeb. Výjimkou jsou malé firmy s jednotkami zaměstnanců*kyň a/nebo firmy bez stálých kanceláří a/nebo provozoven.

Jak souvisí ESG s Kompasem udržitelného podnikání?

Obsah workshopu klade důraz na reálné snižování negativního a zvyšování pozitivního dopadu činnosti organizace skrze udržitelné inovace, nikoli na formální vykazování nefinančních ukazatelů.

Některá z obsažených témat jsou běžnou součástí ESG frameworků. Workshop proto může pomoct s úvodním zorientováním se v problematice.

Cílem workshopu nicméně není seznámit účastníky*ice s jedním konkrétním ESG frameworkem a/nebo pomáhat s nastavením a implementací nefinančního reportingu.

Kdo jsou autoři Kompasu a z čeho vycházeli?

Hlavními tvůrci workshopu jsou Matěj Malecha a Jarmila Bíšková z Pábení, dále pak Kristýna Jaklová a Marek Koyš.

Primárními zdroji informací byly kniha ekonomky Kate Raworth Doughnut Economics/Ekonomie koblihy a online znalostní báze benchmarku Future-Fit Business.

Obsah výsledného workshopu byl konzultován s odborníky na ekologická i sociální témata a testován s několika organizacemi různého typu a zaměření.