Hledáme cesty
k dobrému životu
v mezích planety

Přijďte na minikonferenci
3 tváře spravedlivé tranzice

Letos bude o práci a pracovním trhu

13. listopadu 2024 v Praze

Dostávejte novinky do e-mailu

Jednou za čtvrt roku posíláme shrnující zpravodaj a zhruba jednou do měsíce pozvánky na naše akce.

Jaká byla loňská konference 3 TVÁŘE SPRAVEDLIVÉ TRANZICE?
Přinášíme shrnutí ve dvou článcích

Klíčem k dobrému životu je odpovědná produkce, spravedlivá redistribuce a důstojná reprodukce

Přepis úvodního příspěvku Matěje Malechy a souhrn nejzajímavějších postřehů z přednášek jednotlivých vystupujících včetně odkazů na prezentace.

3 (odvrácené) tváře spravedlivé tranzice: Nenasytný byznys, podvyživený stát a podceňovaný ne*zisk

Syntéza a interpretace klíčových myšlenek, které zaznívaly v rámci kulatých stolů, a otázky, na které chceme hledat odpovědi v roce 2024.

Vytváříme příležitosti pro vzdělávání a osvětu v oblasti spravedlivé tranzice vycházející z konceptu Doughnut Economics

Popularizujeme koncept Doughnut economics například tím, že jsme vytvořili jeho lokalizovanou českou podobu.

Vzděláváme malé a střední firmy pomocí bezplatné aktivity Kompas udržitelného podnikání, kterou jsme vytvořili na podkladu Doughnut modelu.

Budujeme komunitu facilitátorů a facilitátorek (průvodců*kyň) aktivitou Kompasu, které školíme, aby mohli aktivitu šířit dále.

Zvyšujeme povědomí o Doughnut Economics a spravedlivé tranzici

Naši práci teoreticky kotvíme v konceptu Doughnut Economics. Je to koncept, který vyvinula oceňovaná britská ekonomka Kate Raworth a ukazuje cesty, jak spravedlivě přecházet k udržitelné ekonomice. Využívá vizuálního modelu ve tvaru koblihy s otvorem uprostřed, tedy doughnutu, který ilustruje, jak by mělo lidské společenství fungovat v rámci planetárních hranic a zároveň uspokojovat sociální potřeby lidí.

Kontakt