Skupina expertů i aktivních nadšenců, která chce podporovat spravedlivý přechod k udržitelné ekonomice

Small heading

3 SPRAVEDLIVÉ TRANZICE

13. listopadu | Kampus Hybernská

Pojďme se podívat na to, jakou roli zastává stát, ne*zisk a byznys v procesu spravedlivé tranzice – a jak se mohou jednotlivé sektory navzájem podporovat.

  • Zjistíte, jaké existují vize změny pro jednotlivé sektory

  • Seznámíte se s lidmi, kteří takové změny uvádějí do praxe

  • Představené myšlenky podrobíte přímo na místě kritické diskuzi

Setkání je otevřené všem zástupcům*kyní z byznysu, ne*zisku i státní správy, kteří pracují nebo chtějí pracovat na zajištění dobrého života v mezích planety pro všechny Čechy a Češky.

Vytváříme příležitosti pro vzdělávání a osvětu v oblasti spravedlivé tranzice vycházející z konceptu Doughnut Economics

Popularizujeme koncept Doughnut economics například tím, že jsme vytvořili jeho lokalizovanou českou podobu.

Vzděláváme malé a střední firmy pomocí bezplatné aktivity Kompas udržitelného podnikání, kterou jsme vytvořili na podkladu Doughnut modelu.

Budujeme komunitu facilitátorů a facilitátorek (průvodců*kyň) aktivitou Kompasu, které školíme, aby mohli aktivitu šířit dále.

Rozšiřujeme komunitu Doughnut Czechia, multioborovou skupinu dobrovolníků okolo Doughnut economics.

Aktivně vyhledáváme další pákové body systému, jako jsou firmy, díky kterým můžeme urychlit spravedlivý přechod k regenerativní ekonomice.

Aktuálně

Usilujeme o grant

Rádi bychom oslovili více lidí, které přechod k regenerativní ekonomice zajímá. Proto se v rámci programu "Environmentální vzdělávání a osvěta o změně klimatu" snažím získat státní podporu. Držte nám palce.

Blíží se další školení

Chcete-li se stát facilitátorem*kou aktivity "Kompas udržitelného podnikání", zúčastněte se bezplatného školení, které se odehraje online 22. 6. 2023. Přihlašujte se prostřednictvím služby Eventbrite.

Vnímáme ekonomiku jako zásadní dimenzi udržitelnosti

Hrubý Domácí Produkt nikdy nebyla metrika původně zamýšlená k měření úspěšnosti společnosti. Přesto ji však v posledních dekádách takto používáme. Kvůli tomu nás ekonomika na myšlence nekonečného růstu přivedla na zásadní civilizační křižovatku, kdy spotřeba zdrojů převyšuje planetární limity a zároveň dochází k prohlubování sociální nerovnosti v lokálním i globálním měřítku. Chceme-li být schopni reagovat na výzvy, před kterými v následujících desetiletích stojíme, je třeba revidovat pohled na ekonomiku jako celek.

"Pracujeme na tom, aby Češi a Češky žili*y v ekologicky bezpečné a sociálně spravedlivé společnosti."

Doughut Czechia, z.s.

Zvyšujeme povědomí o Doughnut Economics a spravedlivé tranzici

Naši práci teoreticky kotvíme v konceptu Doughnut Economics. Je to koncept, který vyvinula oceňovaná britská ekonomka Kate Raworth a ukazuje cesty, jak spravedlivě přecházet k udržitelné ekonomice. Využívá vizuálního modelu ve tvaru koblihy s otvorem uprostřed, tedy doughnutu, který ilustruje, jak by mělo lidské společenství fungovat v rámci planetárních hranic a zároveň uspokojovat sociální potřeby lidí.

Kontakt